Make your own free website on Tripod.com

KOMUNITI OKU

Organisasi kami

Laman utama | Web Log | Organisasi kami | Hubungi kami | Aktiviti OKU | Bersama kami | Laman ahli | Berita | Rangkaian | Iklan

Perhubungan erat dan baik diantara warga OKU adalah penting untuk berkongsi pengalaman. Dengan matlamat tersebut, kami pentadbir komuniti OKU yahoo groups telah berusaha untuk menubuhkan laman ini sebagai pemangkin kepada kesejahteraan warga OKU di Malaysia.
 

Pihak pentadbir Komuniti OKU
(Pentadbir utama Komuniti OKU ialah)
 
Tai Khai Eong
Fadzlin Hiezrie

Copyright 2004, Komuniti OKU@